Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 382

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php:382) in /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/includes/common.php on line 47

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php:382) in /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/includes/common.php on line 47
Даржаа овогтой Алтангэрэл
Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  

Вэбийн мэдээллүүд
Даржаа овогтой Алтангэрэл
Эрдмийн зэрэг цол Боловсролын доктор (Ph.D)
Төрсөн газар: Хөвсгөл,
Мэргэжил: Хөдөлмөрийн эдийн засагч

Диссертацийн ажлууд
Зах зээлийн нөхцөл дэх хүн амын нийгмийн хамгааллын систем, түүний удирдлагыг боловсронгуй болгох нь    2004     Нийгэм

Бүтээлүүдийн жагсаалт
1.Алтангэрэл.Д. Методология формирования системы социяльной защиты населения Монголии //Материалы региональной научно-практической конференций "Экономика труда и управлевие персоналом; проблемы и перспективы развития". - Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001.-244 с. (0,25 п.л.). 2.Алтангэрэл. Д. Состояние бедности й Монголии // Социологические методы в исследовании социально- экономических процессов: Материапы региональной научно-практической конференций студентов и аспирантов /Под науч. ред, Б.Л. Токарского, 21-22 марта 2002г. - Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2002.-204с. (0,25 п.л.). 3.Алтангэрэл. Д. Эволюцкя системы социальной зашиты в Монголии // Материалы научно-практической конференцнй "Экономика труда и управление персонадом: проблемы и рещения". - Иркутск, 2002 (0,37 п.л.). 4.Алтангэрэл. Д., Беркович. Т.А. Особенностн формирования системы социальной защиты в пореформеннь:й период в Монголии //проблемы н направления развития рыночных отношений в социалько- трудовой сфере: Сб.науч. тр. под науч. ред. М.А. Винокурова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003.- 237с. (0,15 п.л.). 5.Алтангэрэл. Д., Принципы организации соииальной защиты населекия Монголии: //Современные проблемы и п^спектнвы развития управления человеческими ресурсами: Сб. .науч. трудов.- Иркутск: Изл-во ЕГУЭП,2003,-194с. (0,31 п.л.). 6.Алтангэрэл. Д., Берковкч. Т.А. Система и основные функции социальной защиты населения Монголии: // Современные пробдемы и перспективы развития управления человеческими ресурсами: Сб. науч.трудов,-Иркутск: Изд-воБГУЭП, 2003.-194с. (0,18 п.л.). 7.Алтангэрэл. Д., Анализ занятости населения в Монголии: Управление экономикой: теория и практика: Сб. науч. тр. / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. А.Ф. Шуплецова.-Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.--373с. (0,37 п.л.). 8.Алтангэрэп. Д., Динамика доходов населения (на примере экономики современной Монголии): Модернизация Российской экономики: проблемы и перспективы: Сб. науч. тр./ Под науч.ред. д-ра экон. наук, проф. Н.П.Лукьянчиковой.- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004.- 198с. (0,18 п.п.).


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats