Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 382

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php:382) in /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/includes/common.php on line 47

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php:382) in /home/pmsmn/public_html/core.pms.mn/includes/common.php on line 47
Амарсанаа овогтой Алтангэрэл
Mongolian | English | Japanese
PMS :: Дэмжлэг менежментийн систем  

Вэбийн мэдээллүүд
Амарсанаа овогтой Алтангэрэл
Эрдмийн зэрэг цол Боловсролын доктор (Ph.D)
Төрсөн газар: Өвөрхангай, Арвайхээр
Мэргэжил: хими, химийн багш

Диссертацийн ажлууд
Усан уусмалаас зарим хүнд металл (хром,хар тугалга)- ын агуулгыг биосорбцийн аргаар багасгах процессын физик химийн судалгаа    2011     Байгаль

Бүтээлүүдийн жагсаалт
1. Ном
1.Ч.Нямгэрэл, Б.Мөнхжаргал, А.Алтангэрэл, Д.Бамбар, Олон улсын химийн олимпиадын сорилууд, Уб, Экимто, 2007, 17.5хх
2.Д.Дорж, А.Алтангэрэл, Хүрээлэн буй орчны химийн бодлого дасгал, УБ, МУИС-ийн Хэвлэл үйлдвэр, 2008, 10.5 хх
2. Гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээний тайлан
1.Орчны химийн бохирдолын онол арга зүйн асуудал, (3 боть), ШУТС, Д.Дорж, С.Даваасүрэн, Ц.Даржаа, Э.Нордов, С.Сарантуяа, .Алтангэрэл, Б.Ариунаа, Т.Энхдөл, Ц.Соёл-Эрдэнэ, Улаанбаатар, 2002-2004
2.Эх орны эрдэс түүхий эдийн биогеотехнологи болон орчны химийн хавсарсан судалгаа, ШУТС, С.Даваасүрэн, Д.Дорж, А.Алтангэрэл, 2005-2007
3.Зарим хүнд металлыг биосорбентоор зайлуулах судалгаа, Азийн судалгааны төвийн санхүүжилттэй, Д.Дорж, С.Даваасүрэн, А.Алтангэрэл, С.Туул, М.Анхбаяр, 2007-2008
4.Агаар, ус, хөрсөнд агуулагдах зарим хүнд металл (Hg, Pb)-ыг тодорхойлох аргазүйн стандарт боловсруулах, Байгаль орчны шинэчлэл-2, Нидерландын засгийн газар, Дэлхийн банкны санхүүжилттэй, Д.Дорж, С.Даваасүрэн, С.Туул, Б.Ариунаа, А.Алтангэрэл, Т.Баяржаргал, 2008
5.Хүрээлэн буй орчны чанарт хортой нөлөө үзүүлдэг хүнд металл кадмийг тодорхойлох арга зүйн стандарт боловсруулах, Азийн судалгааны төвийн санхүүжилттэй, С.Даваасүрэн, Д.Дорж, А.Алтангэрэл, 2008-2009
6.Өнгөт, үнэт, хүнд металлын биоаккумляцийн судалгаа, ШУТС, С.Даваасүрэн, Д.Дорж, А.Алтангэрэл, Н.Тамирхүү, 2009-2011
7.Хүнд, хортой металлын биогеохими, экологийн хоргүйжүүлэлтийн судалгаа, ШУТС, Д.Дорж, С.Даваасүрэн, Д.Эрдэнэчимэг, Т.Энхдөл, А.Алтангэрэл, 2010-2012
3. Өгүүлэл, нийтлэл
Олон улсын хэмжээний мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл
1.Won Sik Shin, Altangerel Amarsanaa, Jeong-Hak Choi, Sang-June Choi, 2004, Biofiltration of toluene using polyurethane medium, 26th Anniversary of Korean Society of Environmental Engineers, Journal of environmental engineering research, South Korea, p.1269-1280
2.Altangerel Amarsanaa, Won Sik Shin, Jeong-Hak Choi, Sang-June Choi, 2006, Biofiltration of gaseous toluene using adsorbent containing polyurethane foam media, Korean Society of Environmental Engineers, Environmental Engineers Research, vol.11(1), p.1-13
3.A.Altangerel, S.Davaasuren, D.Dorj, 2007, Use of local biosorbent in removal of heavy metal ions in aqueous solution, APT2007, The Third Asian Particle Technology Symposium, 3rd-5th September, Beijing, China, vol.2, p.1108-1115
4.D.Dorj, A.Altangerel, S.Davaasuren, 2008, Use of local biosorbent in removal of heavy metal ions in aqueous solution, Asia Research Network, vol.4(4), p.31
5.Altangerel Amarsanaa, Davaasuren Sandag, Dorj Daichaa, Equilibrium and thermodynamic study of biosorption of Pb(II) from aqueous solution by wheat straw biomass, Biochemical Engineering Journal, 2011, submitted
Дотоодын мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл
1.S.Davaasuren, A.Altangerel, D.Dorj, B.Ankhbayar, O.Oldokh, Electro-biooxidation of sulfide minerals (FeS2-Au2Ti) by Thiobacillus ferrooxidans, NUM, Faculty of Chemistry, Chemistry Chemical technology, UB, 2004, ¹5(239), p.1-9
2.A.Altangerel, S.Davaasuren, D.Dorj, O.Otgontuul, Result of study on electro-biooxidation of sulfide minerals, NUM, Faculty of Chemistry, Chemistry and Chemical Technology, UB, 2004, ¹5(239), p.9-16
3.A.Altangerel, Jeong-Hak Choi, Won Sik Shin, Young Hun Kim, Sang-June Choi, Biofiltration of toluene using polyurethane –activated carbon foam media, NUM, Faculty of Chemistry, Chemistry and Chemical Technology, UB, 2004, ¹5(239), p.207-218
4.A.Altangerel, Jeong-Hak Choi, Won Sik Shin, Sang-June Choi, Biofiltration of toluene using polyurethane –activated carbon foam media, Байгалийн Ухааны Салбарын Залуу Эрдэмтэн, Багш, Судлаачдын “ХҮРЭЛ ТОГООТЫН СЕМИНАР 2005” Эрдэм Шинжилгээний Бага Хурал, Илтгэлүүдийн хураангуй, 2005, УБ, х.34-42
5.А.Алтангэрэл, С.Даваасүрэн, Д.Дорж, Усан орчноос Pb(II)-ийг биосорбцын аргаар багасгах судалгааны дүнгээс, ШУА-ийн Мэдээ, 2009
4. Илтгэл
Олон улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл
1.Д.Эрдэнэчимэг, А.Алтангэрэл, Б.Баяр, Д.Дорж, Исследованич тиокарбамидного выщелачивания золота из отходов золотодобывающих преприятий Монголии, Материалы международной научно-практической конференции, 13-16 декабря 2000, Иркутск
2.A.Altangerel, Jeong-Hak Choi, Won Sik Shin, Young Hun Kim, Sang-June Choi, Biofiltration of toluene using polyurethane –activated carbon foam media, 25th Anniversary, Korean Society of Environmental Engineers, South Korea, 2003, p.218
3.A.Altangerel, S.Davaasuren, B.Altannavch, D.Dorj, Result of study on electro-biooxidation of sulfide minerals Tsagaan-Suvarga’s deposit, Abstracts book of 40th IUPAC Congress, August 14-19, 2005, Beijing, China, 2005, p.148
4.S.Davaasuren, A.Altangerel, N.Erdene, A.Perlee-Oidov, D.Dorj, Bioleaching study on the mineral raw materials of Mongolia, Abstracts book of 40th IUPAC Congress, August 14-19, 2005, Beijing, China, 2005, p.149
5.A.Altnagerel, S.Davaasuren, D.Dorj, Air pollution control of UB city using precipitation and gaseous sampling analysis, Key Issues in Chemistry and Environmental Problems-2006, Proceedings of Second International Symposium in Chemistry, september 28-30, 2006, UB, Mongolia, 2006, p.77-80
6.М.Анхбаяр, А.Алтангэрэл, Д.Дорж, С.Даваасүрэн, Усан орчин дахь Cr(III), Cr(VI)-ийн агуулгыг биосорбцын аргаар багасгах боломжийг судалсан дүнгээс, “Эрдэс-баялаг-найрлагын стандартчилсан загвар” сэдэвт ОУЭШБХ-ын эмхэтгэл, 12 сарын 10-11, 2007, УБ,
2007, х.184-188
7.A.Altangerel, S.Davaasuren, D.Dorj, 2008, Biosorption of lead from aquatic solution using straw biomass, The 3rd International Conference on Chemical Investigation & Utilization of Natural Resources, June 25-28, 2008, 2008, p.251-252
Улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл
1.А.Алтангэрэл, С.Даваасүрэн, Д.Дорж, 2001, Сульфидын эрдсийн биоуусалтын цахилгаан химийн судалгаа, ШУА, Хими, хими-технологийн хүрээлэн, х.
2.A.Altangerel, Jeong-Hak Choi, Won Sik Shin, Sang-June Choi, 2005, Biofiltration of toluene using synthetic polyurethane foam media, МУИС, Химийн факультет, А.Авирмэдийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, УБ, х.47-52
3.А.Алтангэрэл, А.Жавхлан, С.Даваасүрэн, Д.Дорж, 2006, Агаарыг бохирдуулагч гол хийнүүд (SO2 ба NO2) тэдгээрийн хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө, Байгаль орчны менежментийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд залуу үеийн оролцоо, хурлын эмхэтгэл, УБ, х.63-65
4.А.Жавхлан, А.Алтангэрэл, Д.Дорж, 2006, Улаанбаатар хотын агаарын химийн бохирдолт, түүний эрхзүйн судалгаа, МУИС, ХФ, ОЭШБ, УБ, №6, х.35-42
5.М.Анхбаяр, А.Алтангэрэл, Д.Дорж, 2006, Биосорбцын аргаар усан орчноос Cr(III) ионыг багасгах боломж, МУИС, ХФ, ОЭШБ, УБ, №6, х.70-76
6.А.Алтангэрэл, Д.Дорж, 2007, Өндөр, нам температурт халькопиритийн баяжмалын биоисэлдэлтийн судалгаа, Зэсийн эрдсийн боловсруулалт-гидрометаллурги, ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Хөх дэл түшиг, Эрдэнэт, х.82-90
7.О.Энхзаяа, Б.Үнэнхүү, А.Алтангэрэл, А.Пэрлээ-Ойдов, 2007, Оюу толгойн зэс-алтны хүдрийн биоуусалтын судалгаа, Зэсийн эрдсийн боловсруулалт-гидрометаллурги, ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Хөх дэл түшиг, Эрдэнэт, х.202-212
8.Д.Дорж, С.Даваасүрэн, А.Алтангэрэл, Б.Ариунаа, Т.Баяржаргал, 2008, Байгаль орчинд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үзүүлэх нөлөө, хүнд металлын бохирдолт, Байгаль орчны шинэчлэл-2, Алтны болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хүрээлэн буй орчны бохирдлын судалгаа, эрдэм шинжилгээний хурал, семинарын эмхэтгэл, УБ, х.3-24
9.А.Алтангэрэл, Б.Ариунаа, С.Даваасүрэн, Д.Дорж, 2008, Хүрээлэн буй орчин хүний эрүүл мэндэд хар тугалганы үзүүлэх нөлөө, усны дээжинд хар тугалга тодорхойлох, Байгаль орчны шинэчлэл-2, Алтны болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хүрээлэн буй орчны бохирдлын судалгаа, эрдэм шинжилгээний хурал, семинарын эмхэтгэл, УБ, х.64-65
5.Батлуулсан үндэсний стандартууд
1.Хөрсний дээжинд кадми тодорхойлох ионометрийн арга, Монгол Улсын Үндэсний стандарт, MNS-5988:2009
2.Усны дээжинд кадми тодорхойлох ионометрийн арга, Монгол Улсын Үндэсний стандарт, MNS-5987:2009
3.Усны дээжинд хар тугалга тодорхойлох ионометрийн арга, Монгол Улсын Үндэсний стандарт, MNS-5986:2009
4.Агаарын дээжинд мөнгөн ус тодорхойлох Атом шингээлтийн хүйтэн уур (AAS-CV)-ын арга, Монгол Улсын Үндэсний стандарт, MNS-5989:2009
5.Хөрсний дээжинд мөнгөн ус тодорхойлох Атом шингээлтийн хүйтэн уур (AAS-CV)-ын арга, Монгол Улсын Үндэсний стандарт, MNS-5990:2009
6.Усны дээжинд мөнгөн ус тодорхойлох Атом шингээлтийн хүйтэн уур (AAS-CV)-ын арга, Монгол Улсын Үндэсний стандарт, MNS-5985:2009
Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »

ДМС

Системийн эрхэм зорилго Яагаад шаардлагатай гэж “ДМС”-ийн багаас үзүүлэх үйлчилгээ “ДМС” хэнд ашигтай вэ Зах зээлийн мэдээлэл Бизнесийн орчин “ДМС”-ийн гишүүн болсоны давуу тал "ДМС” Гишүүн болох

Вэбсайт

Сайтын бүтэц Хөгжүүлэгчид Тусламж

Web stats